Καλωσορίσατε!

Επικοινωνία

info@atronhealth.gr

Τηλέφωνο

+30 210 213 47 74

Συμμετοχή της Atron στο Webinar Evolving Techniques In Arthroscopic Shoulder Surgery

Home Συμμετοχή της Atron στο Webinar Evolving Techniques In Arthroscopic Shoulder Surgery

Συμμετοχή της Atron στο Webinar Evolving Techniques In Arthroscopic Shoulder Surgery

Η εταιρεία Atron συμμετείχε ως βασικός χορηγός στο Webinar Evolving Techniques In Arthroscopic Shoulder Surgery, το οποίο διοργάνωσε η « Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικής Τραυματολογίας «Γεώργιος Νούλης»,  στις 27 Ιανουαρίου 2021.

Η εταιρεία Atron συνέβαλε στην ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικτυακής εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν ως ομιλητές σπουδαίοι και διακεκριμένοι ιατροί του ορθοπεδικού και χειρουργικού χώρου.