Καλωσορίσατε!

Επικοινωνία

info@atronhealth.gr

Τηλέφωνο

+30 210 213 47 74

Τρόπος επεξεργασίας αιτήματος/ ερωτήματος

Home Τρόπος επεξεργασίας αιτήματος/ ερωτήματος

Σας ενημερώνουμε ότι η επικοινωνία σας αυτή θα αρχειοθετηθεί. Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα μας χορηγήσετε με τη συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας θα επεξεργαστούν από εξειδικευμένο προσωπικό και Συνεργάτες της «ATRON HEALTH ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Υπεύθυνοι Πωλήσεων και Marketing και Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων), οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Εχεμύθειας, και με μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση του ερωτήματός/ αιτήματός σας.

Μόλις το ερώτημά σας απαντηθεί ή το αίτημά σας διεκπεραιωθεί, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος επιβάλλει τη διατήρησή τους.

Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, δικαιώματα (άρθρα 15-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων -GDPR), μεταξύ των οποίων πρόσβαση στα δεδομένα σας, επαλήθευση του περιεχομένου, συμπλήρωση και διαγραφή αυτών και απόκτηση αντιγράφου δεδομένων.

Για οποιαδήποτε απορία, πληροφορία, διευκρίνιση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την «ATRON HEALTH ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2134774 & ταχυδρομική της διεύθυνση: Βεϊκου 8 και Λέσβου 2, Γαλάτσι, 11147) και δη με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2134774 & e-mail: ef@atronhealth.gr).

Περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την «ATRON HEALTH ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την περιήγηση και χρήση του παρόντος ιστοτόπου μπορείτε να λάβετε μέσω των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρίας, τα οποία είναι αναρτημένη στον παρόντα ιστότοπο.-