Καλωσορίσατε!

Επικοινωνία

info@atronhealth.gr

Τηλέφωνο

+30 210 213 47 74

Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια ουσία (DBM)

Home Products Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια ουσία (DBM)

Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια ουσία (DBM)


Διατίθεται σε μορφή:

• σπογγώδους τρίμματος
• φλοιοσπογγώδους τρίματος
• σπογγώδους μπλόκ
• λωρίδα
• DBM σε μορφή Πάστας και Gel


Πλατεία περιτονία Fascia Latta, σε διάφορα μεγέθη.

Διατίθεται στις παρακάτω διαστάσεις :

50(L) x 40(W) mm

70(L) x 50(W) mm

100(L) x50(W) mm


Διαμορφωμένο οστικό μόσχευμα DBM για σταθεροποίηση των Facet

Aνθρώπειο οστικό μόσχευμα, διαμορφωμένο οστεοχόνδρινο μπλοκ, σε μορφή βίδας (με σπειραμα) για αποφυγή εξώλκησης (pull out)και για σταθεροποίηση οπίσθιας κολώνας μέσω ειδικού εργαλείου.