Καλωσορίσατε!

Επικοινωνία

info@atronhealth.gr

Τηλέφωνο

+30 210 213 47 74

Μεγάλα κατάγματα

Home Products Μεγάλα κατάγματα

Μεγάλα κατάγματα


Διατίθεται πλήρης σειρά κλειδούμενων πλακών τιτανίου όπως:

• Πλάκες Ανατομικές Κονδύλων-Μηρού
• Πλάκες Ευθείες Μηρού
• Πλάκες Ανατομικές Κονδύλων Κνήμης
• Πλάκες Κνήμης τύπου «Τ» και «Τ» Βuttress
• Πλάκες Κνήμης Ανατομικές τύπου «L» Βuttress
• Πλάκες Ευθείες Κνήμης


Συνοδεύονται από πλήρη σειρά βιδών τιτανίου (4.5mm, 5.0mm, 6.5mm) και πλήρη σειρά εργαλείων για την διαμόρφωση και την τοποθέτησή τους.


Ολισθαίνων Ήλος – DHS


Διατίθεται σε διάφορα μήκη κλειδούμενων πλακών τιτανίου 135 μοιρών .

Συνοδεύεται από διάφορα μήκη ολισθαίνοντων ήλων και βιδών τιτανίου(4.5mm & 5.0mm).