Καλωσορίσατε!

Επικοινωνία

info@atronhealth.gr

Τηλέφωνο

+30 210 213 47 74

Μικρά Κατάγματα

Home Products Μικρά Κατάγματα

Μικρά Κατάγματα


Διατίθεται πλήρης σειρά κλειδούμενων πλακών τιτανίου όπως:


• Πλάκες Ευθείες-DCP
• Πλάκες Ανακατασκευής –Reconstruction
• Πλάκες 1/3 του κύκλου
• Πλάκες Ωλεκράνου
• Πλάκες Ανατομικές Medial –Lateral Αγκώνα
• Πλάκες Εγγύς Πέρατος Βραχιονίου -Tύπου Philos
• Πλάκες Κλείδας
• Πλάκες Πυέλου
• Πλάκες Pilon
• Πλάκες Περόνης
• Πλάκες Πτέρνας


Συνοδεύονται από πλήρη σειρά βιδών τιτανίου (3.5mm, 4.0mm) και πλήρη σειρά εργαλείων για την διαμόρφωση και την τοποθέτησή τους.