Καλωσορίσατε!

Επικοινωνία

info@atronhealth.gr

Τηλέφωνο

+30 210 213 47 74

Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Κυκλοτερής- τύπου Illizarov

Home Products Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Κυκλοτερής- τύπου Illizarov

Συστήματα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης Κυκλοτερής- τύπου Illizarov


Για περίπου εξήντα (60) χρόνια η εξωτερική οστεοσύνθεση τύπου ILLIZAROV έχει δώσει εξαιρετικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων οστεοσύνθεσης. Αποτελεί μία τεχνική «ελάχιστα επεμβατική».


Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

• Παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα σε σύγκριση με συμβατικές μεθόδους οστεοσύνθεσης
• Σχεδόν άμεση φόρτιση βάρους
• Μειωμένος χρόνος χειρουργείου
• Αντιμετώπιση περιστατικών που δεν καλύπτονται από συμβατικές μεθόδους (π.χ. επιμήκυνση οστών)


Συνοδεύονται από πλήρη σειρά βελονών φλοιού και σπογγώδους οστού καθώς και πλήρη σειρά εργαλείων για την διαμόρφωση και την τοποθέτησή τους.