Καλωσορίσατε!

Επικοινωνία

info@atronhealth.gr

Τηλέφωνο

+30 210 213 47 74

Σύστημα οπίσθιας αυχενικής – ινιοαυχενικής σπονδυλοδεσίας

Home Products Σύστημα οπίσθιας αυχενικής – ινιοαυχενικής σπονδυλοδεσίας

Σύστημα οπίσθιας αυχενικής – ινιοαυχενικής σπονδυλοδεσίας


Σύστημα οπίσθιας αυχενικής – ινιοαυχενικής σπονδυλοδεσίας τιτανίου το οποίο διαθέτει 5 (πέντε) επιλογές πολυαξονικών βιδών. Συγκεκριμένα: 1) Βίδες πολυαξονικές διαμέτρου 3,5 mm 2) Βίδες πολυαξονικές διαμέτρου 4,0 mm αναθεώρησης (revision screws) . 3) Βίδες πολυαξονικές διαμέτρου 4,5 mm 4) Βίδες πολυαξονικές μερικού σπειράματος διαμέτρου 3,5mm & επιλογές τουλάχιστον 10 διαφορετικών σε μήκος σπειραμάτων για σπονδυλοδεσία του Α1-Α2, 5) Βίδες πολυαξονικές μερικού σπειράματος διαμέτρου 4,0mm (revision) & επιλογές τουλάχιστον 10 διαφορετικών σε μήκος σπειραμάτων για σπονδυλοδεσία του Α1-Α2. Οι βίδες διατίθενται σε μήκη από 16 mm έως & 26 mm. Το σύστημα βίδας-ράβδου και η πολυαξονική κίνηση ασφαλίζει με το κλείδωμα ενός κεντρικού παξιμαδιού ασφάλισης.

Το σύστημα διαθέτει εγκάρσιους συνδέσμους (γέφυρες) μεταβλητού μήκους καθώς επίσης και πλάγια συνδετικά (offset) στην περίπτωση μη συνευθειακής τοποθέτησης των βιδών. Διατίθενται άγκιστρα πετάλων σε δυο μεγέθη καθώς και είναι, κατ’ επιλογή, δεξιά και αριστερά.

Το σύστημα μπορεί να επεκταθεί και σε στήριξη στο ινίο με πλάκες κεντρικής στήριξης. Οι υποδοχείς της ράβδου στο ινίο ολισθαίνουν και κινούνται σε δύο άξονες, προς διευκόλυνση τοποθέτησης της ράβδου.

Όλη η οπίσθια αυχενική σπονδυλοδεσία μπορεί να συνδυαστεί με θωρακοοσφυϊκή σπονδυλοδεσία με την χρήση συνδετικών για ράβδους από 3,5 mm σε 5,5 mm ή και ράβδους διπλής διαμέτρου 3,5 σε 5,5 mm.

H σειρά των εργαλείων παρέχει την δυνατότητα πλήρους σειράς κινήσεων και ασφαλών ανατάξεων από τον χειρουργό.