Καλωσορίσατε!

Επικοινωνία

info@atronhealth.gr

Τηλέφωνο

+30 210 213 47 74

Προϊόντα

Home Products

Δείτε τη λεπτομερή παρουσίαση των προϊόντων μας για κάθε κατηγορία

Συνθετική μήνιγγα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΜΗΝΙΓΓΑΣ

Ανθρώπινη μήνιγγα

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΜΗΝΙΓΓΑΣ

Πλέγμα τιτανίου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ

Πλάκες τιτανίου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ