Καλωσορίσατε!

Επικοινωνία

info@atronhealth.gr

Τηλέφωνο

+30 210 213 47 74

Aranax

Home Products Aranax

Aranax


Πλάκα πρόσθιας αυχενικής σταθερής σπονδυλοδεσίας καθώς η πλάκα διαθέτει σταθερές οπές.

Η πλάκα, επίσης, διαθέτει:

• ανατομικό σχήμα ως προς και τα δύο επίπεδα (Κεφαλικό – Ουραίο Και Έσω-Έξω).
• ενσωματωμένο μηχανισμό ασφάλισης των βιδών τύπου «Δυναμικού Ελατηρίου», ο οποίος αποτρέπει την εκβολή των βιδών.
• την δυνατότητα μεγάλης γωνίωσης εμφύτευσης των βιδών (18° Κεφαλικά-Ουραία και 16° Έσω-Έξω). Τα εμφυτεύσιμα διατίθενται σε αποστειρωμένη συσκευασία.
• οπές στο κεντρικό τμήμα της για πρώιμη καθήλωση με την χρήση καρφίδων.

Οι βίδες διατίθενται:

• σε δύο διαμέτρους: 4,00 mm και 4,25 mm (επανεπέμβασης) και οι δύο επιλογές βιδών είναι αυτοκόπτουσες.
• σε δύο επιλογές: σταθερής ή μεταβλητής γωνίωσης.
Σε κάθε αποστειρωμένη συσκευασία βιδών περιέχονται δύο (2) τεμάχια.