Καλωσορίσατε!

Επικοινωνία

info@atronhealth.gr

Τηλέφωνο

+30 210 213 47 74

Προϊόντα

Home Products Σελίδα 3

Δείτε τη λεπτομερή παρουσίαση των προϊόντων μας για κάθε κατηγορία

Σύστημα Θωρακοοσφυϊκής Σπονδυλοδεσίας ANTIBACTERIAL

ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΗ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

Πρόθεση Δίσκου Αυχενικής Peek Carbon

ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

Spider

ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

Aranax

ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

Κλωβός Αυχενικής Σωματεκτομής VERTELIFT-C

ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

Αυχενικός Κλωβός Atrix-C

ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ